Cải tiến theo dõi nhiệt độ, độ ẩm nhà xưởng

Trước cải tiến

– Các loại vật liệu như gỗ, mây, tre đều có tính hút ẩm mạnh. Khi để trong môi trường không khí sẽ tự hút thêm độ ẩm hoặc nhả bớt lại để tự cân bằng thủy phân (EMC) với môi trường. Mỗi loại vật liệu lại có mức EMC khác nhau trong cùng một điều kiện. 

– Với gỗ, sau khi sấy xong có độ ẩm trung bình dưới 10%. Ở nhiệt độ môi trường bình thường (dưới 32°C) và độ ẩm không khí 70%, độ ẩm gỗ dao động đến 12,6%. Khi độ ẩm môi trường trên 75%, gỗ sẽ hút ẩm.

– Vào mùa mưa, độ ẩm tăng cao, gỗ hút ẩm, ảnh hưởng đến chất lượng gỗ và sản phẩm hoàn thiện.

– Nhiệt độ tăng cao vào mùa nắng ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất làm việc của công nhân.

Mô tả cải tiến

– Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm nhà xưởng với máy đo điện tử. Độ ẩm lý tưởng dưới 75%.

– Khi nhiệt độ tăng cao, bố trí hệ thống thông gió, làm mát để đảm bảo nhiệt độ lý tưởng.

– Khi độ ẩm trên 75%, phải đem gỗ đi sấy lại.

– Thường xuyên quan sát và kiểm tra máy đo nhiệt độ, đọ ẩm.

>>> Các bước trong quy trình chế biến đồ gỗ tự nhiên

Kết quả đạt được

– Chủ động kiểm soát được nhiệt độ và độ ẩm của nhà xưởng.

– Kịp thời ứng phó và đảm bảo chất lượng hàng hóa, sức khỏe công nhân.