Chuyền Finger ghép dọc HKT – 620

Chuyền Finger ghép dọc HKT – 620     – Máy chế biến gỗ Hồng Ký

  • Cấp phôi liên tục bởi hệ thống băng tải, phay mộng, quét keo và ghép mộng
  • Dẫn động bàn bằng mô tơ hộp số và điều chỉnh tốc độ qua biến tần inverter

 

Video youtube: