Kỹ thuật xẻ gỗ

Nguyên liệu là gỗ tròn, gỗ hộp, qua các khâu xẻ phá, xẻ lại, rọc rìa, cắt ngắn… để tạo ra sản phẩm là các loại gỗ hộp, gỗ ván.. có qui cách, kích thước nhất định. Đây là loại hình chế biến gỗ cơ giới đơn giản nhất. Trong xưởng chế biến gỗ, phân xưởng xẻ được xây dựng đầu tiên.

Kỹ thuật xẻ gỗ

Các loại thiết bị được sử dụng trong xưởng xẻ là: cưa vòng nằm, cưa vòng đứng, cưa  sọc, cưa đĩa. Với điều kiện nước ta máy cưa vòng đứng là thiết bị có ưu điểm nhất vì có thể xoay lật được gỗ, xẻ gỗ theo sơ đồ mạch xẻ khác nhau , mạch xẻ hẹp nên bảo đảm được chất lượng gỗ xẻ, nâng cao tỉ lệ thành khí và dễ cơ giới hóa.

Kỹ thuật xẻ gỗ

Máy cưa vòng nằm có nhược điểm chiếm diện tích lớn, chất lượng mạch xẻ không cao và khó cơ giới hóa, máy cưa sọc tuy có ưu điểm có thể hoàn thành nhiều mạch xẻ tốt, giảm được cường độ lao động nhưng hao tổn gỗ do mạch cưa lớn và chỉ thích hợp với gỗ có đường kính lớn.

Kỹ thuật xẻ gỗ

Máy cưa đĩa chỉ được dùng để xẻ lại và dọc rìa cắt ngắn để hoàn chỉnh sản phẩm, để nâng cao năng suất cưa đĩa có thể dùng máy 2 lưỡi hoặc cưa đĩa nhiều lưỡi.

Để sản xuất 1 m3 gỗ xẻ bình quân cần khoảng: 1,6 m3 gỗ tròn, 15-20 KWh điện, còn 1m3 gỗ xẻ xuất khẩu cần 2,5-3,3 m3 gỗ tròn (Theo tiêu chuẩn 10 CP ).