Máy khoan ngang đa chiều 4 motor

Máy khoan ngang đa chiều 4 motor Hồng Ký – Máy chế biến gỗ

  • Máy chuyên dùng khoan ngang có khoảng cách ngắn
  • Không bao gồm ổ khoan nhiều mũi

Máy khoan ngang đa chiều 4 motor