Cắt phay mộng 2 đầu, 1 bàn, 6 motor tự động, ray bi tròn

Đặc điểm

  • Dùng bánh răng và 2 đầu tự động và 2 đầu tự động, năng suất cao
  • Bàn trượt trên rây bi chính xác cao
  • Kẹp phôi khí nén, tự động cắt và phay

Tùy chọn

  • Điều chỉnh chiều sâu, cắt bằng tay quay dễ dàng
Danh mục: