Máy chà nhám băng – thân gang

  • Chuyên dùng chà mặt phẳng lớn, mặt lượn cong