Máy chà nhám băng – thân sắt

  • Chuyên dùng chà mặt bàn