Máy ghép dọc tự động

Đặc điểm

  • Tự động cuốn gỗ, phay mộng và quét keo
Danh mục: