Máy khoan ngang đa chiều 2 motor

  • Máy chuyên dùng khoan ngang có khoảng cách ngắn
  • Không bao gồm ổ khoan nhiều mũi
Danh mục: