Máy khoan ngang đa chiều 4 motor

 

  • Máy chuyên dùng khoan ngang có khoảng cách ngắn
  • Không bao gồm ổ khoan nhiều mũi
Danh mục: