Máy phay mộng âm 16 đầu

Đặc điểm:

  • Ray bi trượt có độ chính xác cao
  • Kẹp phôi bằng thủy lực mạnh mẽ
  • Hệ thống khung máy nặng, vững chắc và không rung
  • Nâng bàn và kẹp phôi tự động
Danh mục: